History

1949
vznik národního podniku Československá automobilová doprava
1952
rozdělení na samostatné krajské národní podniky
1988
krajské národní podniky jsou převedeny na státní podniky
1990
státní podniky přechází na velikost okresního formátu
1992
vznik ČSAD Ostrava a.s.
1994
liberalizace dopravy na základě Zákona o silniční dopravě, počátek privatizace ČSAD
1997
vytvoření korporace dopravních podniků seskupených pod dceřinou společností C-NET
1998
získání certifikátu podle EN ISO 9002
1999
přeměna společnosti na holdingovou strukturu s cílem koncentrace na core business a ekonomickou efektivitu. Vznik společností ČSAD Ostrava a.s., ČSAD Reality a.s., ČSAD Bus Ostrava a.s., ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., KAR-mobil, s.r.o. a dalších.