Vážení cestující, Olomoucký kraj zahájil k 15.6.2020 stavební úpravy silnice II/449 MÚK Unčovice-Litovel. V souvislosti s touto akcí došlo k přesunu současného autobusového stanoviště na ul. Dukelská v Litovli do náhradní lokality ul. Příčné a parkoviště na ul. Příčné, kde bude správcem současného autobusového stanoviště ČSAD Ostrava a.s. provozováno náhradní autobusové stanoviště.

Provoz náhradního autobusového stanoviště se předpokládá pro období od 15.6. 2020 do 31.12.2023, a to v závislosti na harmonogramu stavby. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti v prostorech náhradního autobusového stanoviště!

Samotná příprava a zahájení provozu náhradního autobusového stanoviště je organizačně náročná práce.

Přesun autobusového stanoviště v Litovli se zvládl v rekordním čase.

Na níže uvedeném odkaze lze shlédnout fotodokumentaci z přípravy a provozu náhradního autobusového stanoviště.

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19

V souladu s doporučením Ministerstva dopravy ve spolupráci se Stáním zdravotním ústavem uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

Soubory ke stažení: 
CZ, EN, DE