Nové autobusové nádraží v Litovli

21. 12. 2023


Nové autobusové nádraží v Litovli

V prosinci jsme dokončili stavební práce na rekonstrukci autobusového nádraží v Litovli.  Plánovali jsme uvedení do provozu od 1. ledna 2024 v režimu předčasného užívání stavby, ale u místních orgánů státní správy se toto bohužel nepodařilo v průběhu prosince zajistit. I přes to, že je nyní stavba hotová a připravená k užívání, budeme muset počkat s uvedením do provozu do 1. února 2024. Pokud by nastala situace, že získáme povolení k předčasnému užívání ještě v průběhu ledna, zajistíme uvedení do provozu co nejdříve a cestující budou moci využívat pohodlné zázemí pro jejich cestování.