Padesátiny Ústředního autobusového nádraží v Ostravě

22. 06. 2023

3. června 2023 uplynulo 50 let od slavnostního otevření ostravského Ústředního autobusového nádraží. Toto nádraží, které se stalo jedním z nejvýznamnějších dopravních uzlů v regionu, sehrálo klíčovou roli ve spojení města s dalšími částmi republiky. Za půl století své existence se stalo neodmyslitelnou součástí ostravského veřejného dopravního systému a příkladem moderního a funkčního autobusového terminálu.


Padesátiny Ústředního autobusového nádraží v Ostravě

Ústřední autobusové nádraží bylo slavnostně otevřeno v neděli 3. června 1973. Jeho stavba byla součástí rozsáhlého moderni-začního plánu, který si kladl za cíl zlepšit a zefektivnit veřejnou dopravu v Ostravě. Provozovatelem byl v době jeho otevření krajský podnik ČSAD Ostrava. V té době se město rozvíjelo jako průmyslové centrum a potřebovalo kvalitní dopravní infrastrukturu. 

Nové autobusové nádraží bylo navrženo architektem Zdeňkem Kolářem a jeho týmem. Moderní architektura budovy se stala výraznou dominantou okolního prostředí. Mimo svou funkčnost se Ústřední autobusové nádraží ve své době stalo také estetickým symbolem a ikonou města. Kombinovalo prvky brutalismu s funkcionalismem a přitom poskytovalo pohodlí a komfort cestujícím.

Během uplynulých 50 let se nádraží několikrát modernizovalo a rozšiřovalo, aby se přizpůsobilo rostoucímu počtu cestujících. Koncem devadesátých let však vlivem přesunu cestujících do jiných dopravních prostředků, zejména osobních automobilů, ustoupilo obchodnímu centru Nová Karolina a 7. května 2005 zahájilo provoz na Vítkovické ulici, zformováno do dnešní podoby do prostoru kolem výškové budovy poblíž Frýdlantských mostů. Cestující zde naleznou moderní informační systém s čekárnou, vše samozřejmě řešeno bezbariérově vč. doplňkových štítků v Braillově písmě pro cestující se zrakovým postižením. Jako doplňkové služby se osvědčily zásilkové služby několika společností, které lze využít přímo v čekárně. Ostravský ÚAN stále zajišťuje spojení do českých města roste i počet mezinárodních linek, např. do Mnichova, Vídně, Budapešti, Krakova, Ljubljany, Puly, Rijeky, Bašky, Splitu, Tallinu, Paříže, Rotterdamu, Gdynie či Charkova.

Stávajícím provozovatelem ÚAN je společnost ČSAD Ostrava z holdingu Ostra Group. Autobusových nádraží provozuje v České republice celkem 10. „Nejmodernějším terminálem je dnes autobusové nádraží v Šumperku, které prošlo rekonstrukcí v letech 2019 – 2020. Další modernizace probíhá na autobusovém nádraží v Litovli, v plánu je modernizace AN Uničov a plánujeme ve spolupráci s dalšími městy budovat a provozovat nové terminály“, uvádí k aktivitám Jiří Kašpárek, ředitel marketingu Ostra Group. 

„ČSAD Ostrava již poměrně dlouho autobusovou dopravu neprovozuje, zabývá se ale provozem autobusových nádraží a pronájmem nemovitostí ve svých areálech a stejně jako další společnosti skupiny Ostra poskytuje služby autobusovým a nákladním dopravcům“, doplňuje Jiří Kašpárek.