Vyjádření vedení společnosti KAR group,a.s. k reportáži o společnosti KARIR CZ v pořadu Reportéři ČT

12. 03. 2018

V pořadu Reportéři ČT, vysílaném na programu ČT dne 12.3., jste mohli zaznamenat reportáž o dodávkách vnitropodnikové dopravy Dopravnímu podniku hl. m. Prahy naší dceřinou společností KARIR CZ. I když byla tvůrcům pořadu poskytnuta spolupráce a množství informací týkajících se daného obchodního případu, byla reportáž velmi nevyvážená, zkreslená a tendenční.


Vyjádření vedení společnosti KAR group,a.s. k reportáži o společnosti KARIR CZ v pořadu Reportéři ČT

V pořadu Reportéři ČT, vysílaném na programu ČT dne 12.3., jste mohli zaznamenat reportáž
o dodávkách vnitropodnikové dopravy Dopravnímu podniku hl. m. Prahy naší dceřinou společností KARIR CZ. I když byla tvůrcům pořadu poskytnuta spolupráce a množství informací týkajících se daného obchodního případu, byla reportáž velmi nevyvážená, zkreslená a tendenční.

Rád bych využil této příležitosti a podal Vám k této reportáži svůj komentář, uvedl informace prezentované ve zmiňovaném pořadu na pravou míru a zasadil je do kontextu, ze kterého byly vytrženy.

V roce 2010 vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP) výběrové řízení, jehož cílem bylo zefektivnit provozování vnitropodnikové dopravy. Cestou, kterou v rámci tehdy platné legislativy DPP zvolil, byl outsourcing těchto činností mimo podnik.


Vzhledem k tomu, že vozový park byl v té době poměrně hodně zastaralý a další poskytování těchto služeb bylo spojeno se značnými investicemi do jeho obnovy, byly nároky na vybíraného dodavatele poměrně velké. Společnost KARIR CZ se tohoto výběrového řízení zúčastnila s podporou skupiny, a to přes všechna rizika, s cílem získat kromě zakázky i důležitou referenci, kterou dodávky pro DPP bezesporu jsou. Po vítězství v soutěži KARIR CZ podepsal smlouvy připravené na základě zadávací dokumentace a začal službu realizovat. Za částku 50 mil. Kč ročně musel (a stále je ještě je povinen plnit) KARIR CZ nahradit část staré techniky novou, zajišťovat dispečerský servis vozidlům, zajišťovat servis a údržbu a v neposlední řadě také pohonné hmoty, ostatní provozní materiál potřebný k provozu techniky a další závazky vyplývající ze zadávací dokumentace vč. pronájmů prostor. Tvrzení, že DPP techniku převedl na dodavatele a ten ji obratem ruky DPP pronajal za 500 milionů Kč je tedy v těchto souvislostech velmi zjednodušené a zkreslené.

Protože šlo o poměrně složitý obchodní vztah, požádal DPP o zhodnocení efektivity dvě renomované nezávislé auditorské společnosti, aby ve dvou různých obdobích prověřila, zda je tato služby pro DPP výhodná. Deloitte Česká republika i KPMG potvrdily ve dvou různých časových obdobích, že smlouvy probíhají náležitě a že DPP dosahuje díky nim dokonce vyšších úspor, než předpokládal při vypsání výběrového řízení. S výsledky jsme byli seznámeni a nerozumíme tomu, proč zároveň tuto informaci nedostal redaktor také od DPP.

Reportéři ČT se dále pozastavovali nad tím, že je smlouva nevypověditelná. I toto je značně zjednodušené tvrzení. Smlouva mezi DPP a KARIR CZ je podepsána s platností na dobu určitou a má trvat 9 let. Délka trvání smlouvy má společnosti KARIR CZ zajistit návratnost investic, které byly učiněny v souvislosti s obnovou vozového parku.

V reportáži vystupovali překvapení členové dozorčí rady, kteří o této smlouvě nic nevěděli. Nás to ale nepřekvapilo. Většina z dotázaných je ve své funkci poměrně krátkou dobu a pokud nevznikne důvod, na základě kterého by se měla dozorčí rada začít zabývat určitým problémem a jeho řešením, je vlastně v pořádku, když se o takový smluvní vztah nemusí zajímat. Úkolem dozorčí rady je totiž dohlížet a kontrolovat, zda ve společnosti vše funguje, a pokud tak tomu není, dává impuls k tomu, aby se problémová situace začala řešit.

Jako akcionář společnosti, která dodržuje české zákony, řídí se zákaznickým přístupem, dodržuje smluvní ujednání plynoucí z uzavřených smluv a úspěšně poskytuje své služby 20 let, mě velmi mrzí, že jsou informace podávané prostřednictvím veřejnoprávního média českým občanům prezentovány takovou zjednodušenou a zavádějící formou.

Ing. Luboš Cekr,
předseda představenstva
KAR group, a.s.